Koogerkerk.nl


   


 

Hoofdmenu

Home

Geschiedenis

Trouwen

Concerten

Exposities

Kerkdiensten

Orgels

Stichting

Vereniging

Winkel

Links

Contact


Submenu van Vereniging


Bestuur

Liturgische Werkgroep
   

Ons bereikte het droevige bericht dat de in Groet woonachtige Marius Groeneveld is overleden op donderdag 4 maart 2021 in de leeftijd van 94 jaar. Lees meer..

Liturgische Werkgroep

De Vereniging tracht kerkdiensten samen te stellen die zowel inhoudelijk als wat vorm betreft verantwoord zijn. Van de instrumentalisten, de solisten, de koren , de organisten, de voorgangers en andere medewerkers wordt verondersteld dat zij het hoogst haalbare zullen bieden.

De zangers oefenen daartoe wekelijks op de maandelijkse Cantatediensten. De instrumentalisten, bijna allen professioneel geschoold, komen in de week vóór de Cantatedienst bij elkaar om muziek en zang op elkaar af te stemmen.

De liturgische werkgroep heeft enkele weken voordat de kerkdienst plaatsvindt, een gesprek ten huize van de voorganger. Op dat moment wordt de dienst samengesteld. De bijbelteksten in de Cantate vormen de grondslag voor de meditatie en de te zingen liederen. Voor de uitleg van de Cantate wordt de uitgave van Alfred Dürr (geb.1918) geraadpleegd. Ook het in 1908 te Leipzig gedrukte boek J.S.Bach van Albert Schweitzer geeft daarbij veel verheldering over de bedoelingen van Bach.

Liederen komen grotendeels uit het Liedboek  2013 en Gezangen voor Liturgie. Getracht wordt een evenwicht te vinden tussen de protestantse en rooms-katholieke liederen. Dat is niet altijd eenvoudig omdat de r.k. schat aan voor volkszang bruikbare Nederlandstalige liederen qua omvang enerzijds nog niet zo groot is, maar anderzijds omdat die nieuwe liederen dikwijls nog geengemeengoed zijn. Daarbij komt nog dat er binnen het raam van de Cantatediensten gestreefd wordt naar een zekere eenheid van stijl. Daarbij wordt wel geprobeerd het waardevolle uit de liturgische tradities van de verschillende kerken optimaal aan bod te laten komen. De liturgische inbreng van de voorganger wordt gerespecteerd en aangemoedigd.

Er wordt veel aandacht geschonken aan de vormgeving van het liturgieboekje, waar alle liederen via het muziekprogramma Capella in huisstijl worden opgenomen. De liturgische werkgroep bestaat momenteel uit vier personen:

André Martius (rk) te Zuid-Scharwoude, voormalig geestelijk verzorger in een penitentiaire inrichting te Heerhugowaard, Marius Groeneveld (nh) te Groet, voormalig medewerker aan de Haaf te Bergen, Aad de Bruin (nh) te De Weere, voorheen docent Godsdienstpedagogiek en Filosofie/Ethiek, Jan A. Jong (nh) te Zuid-Scharwoude, zaadhandelaar en organist van de Kooger Kerk

de Liturgische Werkgroep bijeen op 30 juni 2010

v.l.n.r. André Martius, Marius Groeneveld †, Jan A. Jong, ds. Stefan Bernhard (dienstdoende predikant), Aad de Bruin

 

Het postadres van de liturgische werkgroep is: Meerkoet 1, 1722 JE Zuid-Scharwoude, tel 0226-341420

Jaarverslag 2020 liturgische werkgroep Bach Cantate Diensten

Het jaar 2020 was door de Coronacrisis een slecht jaar voor de Vereniging.
De meeste Diensten gingen niet door terwijl we -misschien wel tegen beter weten in-
hoopten dat we op een of andere manier de Diensten zouden kunnen voortzetten.

In januari 2020 was het vierde lustrum van de Bach-Cantates in de Kooger Kerk.

Wat is het eigenlijke doel van het houden van de maandelijkse vieringen met Bachcatates? Het moet nog maar eens gezegd worden. Het zijn geen concerten, maar liturgische oecumenische diensten waarin een cantate centraal staat, niet alleen muzikaal, maar ook poëtisch. In ons doen en laten zijn we niet verbonden aan een kerkelijke organisatie maar doen alles als zijnde een zelfstandige Vereniging die alleen aan de leden verantwoording behoeven af te leggen.

Bij deze opzet is er altijd sprake van een zekere spanning tussen de 18e eeuwse bewoordingen in de Cantates, en het geloofservaren van onze tijd. Die spanning komt al ter sprake in de voorbereiding met de voorgangers.

Daaraan vooraf gaat, en nu spreekt ieder lid van de werkgroep even voor zichzelf: enige malen beluisteren van de cantate via een CD, de tekst ervan lezen, de bijbehorende Bijbelteksten lezen, overwegen, ideeën opschrijven, liederen opzoeken die passend zijn bij de cantate….

In 2020 hebben  in de Kooger Kerk slechts een 6-tal oecumenische Diensten plaatsgevonden.

Wij noemen ze hier:

19 jan  2020, ds Jan van Aller  BWV 156 Ich steh mit einem Fuss im Grab
16 febr 2020, ds Bart Santema, BWV 150 Nach dir, Herr, verlanget mich
16 aug  2020, ds Stefan Bernhard,. Koraalvoorspelen over ‘Vater unser im Himmelreich’
20 sept 2020, ds Rob Basten, BWV 8, Liebster Gott, wenn werd ich sterben
24 dec  2020, (Kerstnacht) mv Jacqueline Breed, BWV 142 Uns ist ein Kind geboren (Kuhnau).
De Kerstnacht werd 2 x gehouden

Zo kijken we terug op een jaar waarbij we van het weinige toch hebben genoten en die ons boven onszelf uit konden tillen.

Inmiddels zijn we 2021, dat er hopelijk een weinig gunstiger gaat uitzien als 2020.
Soli Deo Gloria!

14 maart 2020.
JanA Jong