Koogerkerk.nl


   


 

Hoofdmenu

Home

Geschiedenis

Trouwen

Concerten

Exposities

Kerkdiensten

Orgels

Stichting

Vereniging

Winkel

Links

Contact


Submenu van Vereniging


Bestuur

Liturgische Werkgroep
   

Vereniging  

De Vereniging heeft ten doel het houden van oecumenische diensten in de Kooger Kerk in Zuid-Scharwoude.

Ter toelichting hierop het volgende:

In het bisschoppelijk archief te Utrecht bevindt zich een gezegelde acte uit 1094 waarin ook de kerk van Zuidscharwoude wordt genoemd als kapel van Schoorl. Eeuwenlang zijn er op de plek waar de Kooger Kerk staat bijeenkomsten gehouden.

Het dan ook een onbegrijpelijke zaak, en een grote vergissing, dat de kerkenraden van de Hervormde Gemeente samen met de Gereformeerde Kerk op 24 november 1999 elk voor zich in meerderheid besloten de Kooger Kerk niet meer voor maandelijkse diensten te gaan gebruiken, maar alle diensten en activiteiten te concentreren in de kerk van Oudkarspel.

Naast boosheid en afhaken door gemeenteleden heeft dat besluit veel verdriet veroorzaakt. Veel hervormde, maar ook gereformeerde gemeenteleden voelden zich diep teleurgesteld, te meer daar de Kooger Kerk voor een zeer bescheiden bedrag per jaar voor kerkelijk gebruik beschikbaar was. En in prima bouwkundige staat, na de restauratie in 1982-1983.

Het besluit werd tevens gevoeld als een belediging van voorgaande generaties, die eeuwenlang met veel minder middelen deze kerk in stand gehouden hebben. In plaats van bij de pakken neer te zitten of zich verder van kerk en geloof af te wenden heeft een 16-tal mensen uit diverse geloofsgemeenschappen een maand later, op 30 december 1999, de Vereniging opgericht.

Zij handelden in het geloof dat de Schepper zijn oog ook gericht zou houden op dit eenvoudige maar sfeervolle kerkje aan de Koog te Zuid-Scharwoude. Daaraan kan -God zij dank- een besluit van welke kerkenraad dan ook niets veranderen. De hemel zij geprezen dat sindsdien in deze kerk elke maand weer het Evangelie wordt verkondigd, de lofzang klinkt, gebeden opstijgen, en gemeenschap wordt ervaren. Tot eer en prijs van Hem die goedgunstig op ons neerziet. .

Zijn trouw gaat van generatie op generatie. (psalm 100)