Koogerkerk.nl


   


 

Hoofdmenu

Home

Geschiedenis

Trouwen

Concerten

Exposities

Kerkdiensten

Orgels

Stichting

Vereniging

Winkel

Links

Contact


Submenu van Orgels


Van Dam orgel

Organistengalerij Van Dam orgel

Van Dam orgel te Leiden

Pilcher orgel

Organistengalerij Pilcher orgel

Klop kistorgel

Geschiedenis

   

Organistengeschiedenis

In de archieven lezen wij nog het volgende over organisten.

Een 20-tal jaren nadat het Van Dam orgel in 1881 geplaatst was, zit de kerkvoogdij blijkbaar krap bij kas, en men probeert op alle mogelijke manieren het geld in de knip te houden. Dat betekent niet alleen dat er geen of nauwelijks onderhoud aan de kerk wordt gepleegd, maar ook de organist moet minder krijgen. Op 30 oktober 1899 is er dan ook een voorstel om het traktement van de organist te verlagen van f 100 naar f 75 per jaar, en wel met ingang van 1901. Dit wordt de organist Jan Kroon medegedeeld, maar die is het daar niet mee eens.

Omdat het nog een jaar duurt voor de nieuwe regeling ingaat, bedankt Kroon niet met onmiddellijke ingang. Maar eind 1900 deelt hij de kerkvoogdij dan toch mee te willen bedanken als organist. Dit wordt in een vergadering op 9 november 1900 besproken. Men betreurt zijn voornemen om af te treden, en wil hem ompraten. Dit lukt echter niet. Jan Kroon houdt voet bij stuk, temeer daar hij het geld niet direct als inkomsten nodig heeft.

Op 26 november wordt er opnieuw gesproken over het traktement, en middels een stemming wordt geprobeerd de verlaging van het traktement ongedaan te maken. Bij de stemming zijn 6 stemmen tegen, en 1 stem vr. Jan Kroon blijft derhalve bij zijn besluit om te bedanken als organist.

De kerkvoogdij moet nu op zoek naar een opvolger en binnen 14 dagen, op 13 december 1900, wordt A. Kist Az. Jr benoemd voor f 75. Voorts wordt, enige weken later, op 21 januari 1901 H. Koeten benoemd als orgelpomper voor f 20 per jaar.